Kooikerens egenskaper og mentalitet

Bakgrunn

Kooikeren var en gårds – og vakthund som hadde som hovedoppgave å lokke ender i andefeller. I fellene jobbet den i et stille miljø. Den måtte være stabil og rolig, men samtidig kunne reagere raskt. Den måtte være utholdende, selvsikker og ha stor vilje til å samarbeide med eieren. I fellene skulle den også holde rent for skadedyr som rotter og smågnagere. Hunden ble forventet å fjerne skadedyrene selvstendig, noe som blant annet krevde skarphet, raskhet og smidighet. Kooikeren er fortsatt en arbeidende hund med mye energi som den behøver å få utløp for. Det er en aktiv hund som har stor interesse av å jobbe sammen med sin eier.

Få kooikere har i dag mulighet til å jobbe i andefeller. Det er fortsatt feller i bruk, men nå fanges ender stort sett til vitenskaplige formål. Hundene må derfor få andre oppgaver hvor de kan bruke kroppen og sin mentale kapasitet, og få utløp for sine instinkter på en sunn måte. Kooikeren har en suveren luktesans og trives veldig godt til all slags nesearbeid, som personspor, feltsøk, rundering og spesialsøk.  Den kan f.eks. trenes i sporing av skadet vilt og som ettersøkshund. Kooikeren kan også få utløp for sine krefter og arbeidsglede gjennom hundesporter som agility, freestyle og lydighet.

 Tess 15mnd 008Tess 15 mnd 002Tess 15mnd 010

 

Mentalitet og atferd

Kooiker skal fortsatt ha de egenskapene som ble avlet fram for at den skulle utføre sine oppgaver i andefellen og som gårdshund og utrydder av skadedyr. Samtidig skal den fungere godt i vårt moderne samfunn.

I andefellene jobbet hunden i et stille miljø og den måtte bevege seg stille og være følsomme for lyd. I dag ser vi at en del kooikere er svært følsomme for lyd som torden,  fyrverkeri, skudd og andre skarpe lyder. Dette kan motarbeides ved å ta hensyn til det i miljøtreningen allerede fra valpekassen. Hvis den blir redd, skal den kunne samle seg for å undersøke det som skremte den, og avreagere raskt. Den skal også ha lett for å koble av.

Kooikeren er en våken, aktiv og intelligent hund, og den er livlig med et lett temperament. Den er veldig lydhør og reagerer raskt, noe som er en stor fordel ved oppdragelse og trening. Samtidig som kooikeren skal være lydhør for eiers signaler, skal den kunne jobbe selvstendig. Den skal også være modig. Mot og en viss skarphet var nødvendig i avliving av skadedyr. Den krever en eier som er tydelig og konsekvent for at den skal kunne formes til en samarbeidsvillige og trivelige hund. Det er viktig å være oppmerksom på at det samtidig er en følsom og myk rase som må behandles mildt. Hvis den opplever eier som hard, melder den seg ut og tar ikke til seg læring.

Kooikeren har også en god dose vakt i seg, den vil gjerne vakte hus og hjem. Dette er noe vi ikke ønsker mye av i dag. Hunden bør derfor ikke bindes utenfor hjemmet, da dette vil trigge vaktinnstinktet. Noen har stor jaktinteresse. Pinnekasting er derfor ingen god ide. Hunden bør få utløp for disse instinktene gjennom f.eks. å gå spor.

Ved redsel kan kooikeren vise sinne. Dette må ikke forveksles med at hunden er aggressiv, det er deres måte å beskytte seg på om den føler seg utrygg. Det er derfor viktig med god sosialisering og miljøtrening fra man får valpen i hus. Valper er som regel svært sosiale. Deres reserverthet dukker gjerne opp i 1 – 2 års alderen. Hvis de får masse gode opplevelser fra de er valper, slipper man som regel unna at hunden blir veldig reservert. Svært sosial kan man ikke regne med at den blir, men den skal kunne omgås fremmede.

Kooikeren blir svært knyttet til sin familie. Den holder seg i nærheten av sin eier, og fotfølger gjerne denne da den ønsker å være med på alt som skjer. Den har en svært sterk flokktilhørighet og trenger å være sammen med familien sin for å ha det godt. Når det gjelder barn, bør hunden få tidlig sosialisering, helst allerede fra valpekassa. Kooikeren kan bli en flott familiehund, om den blir riktig sosialisert og foreldre lærer barn at når den går unna eller ligger på plassen sin, så må den få være i fred.

Det er selvfølgelig viktig at Kooikeren fungerer i samfunnet. Aggresjon, ekstrem skyhet eller dominant atferd er ikke akseptabelt. Tidligere ble Kooikeren beskrevet som en hund som ikke sjelden var engstelig, og i blant aggressiv. Vi opplever nå sjelden overengstlige eller aggressive hunder og inntrykket av rasen er bedre

Det finnes ikke så mye materiale som omhandler atferdsproblemer hos Kooikeren. Vi ser individer som utagerer overfor andre hunder, er usikre og lite nysgjerrige, lydfølsomme, som har vel mye ressursforsvar og som vegrer seg mot håndtering.  Dette kan skyldes flere forhold utover det faktum at alle raser har individer som ikke fungerer optimalt i samfunnet. Det er uten tvil en arvelig komponent med i bildet. Kooikeren har dessuten et tydelig kroppsspråk og den gir beskjed dersom det er noe den ikke liker eller er redd for. Sterke reaksjoner blir av mange tolket som aggresjon.

Kooikeren kan gi sin eier store utfordringer, ikke minst på grunn av sine til dels motstridende egenskaper. Den blir også sent psykisk moden, som oftest ikke før i 3-årsalderen. Dette innebærer at den har flere spøkelsesperioder og uregjerlige unghundsperioder enn mange andre raser. Det er en krevende rase, men med tid og tålmodighet, mild og konsekvent behandling, og god miljøtrening og sosialisering får vi en trofast og lydhør hund som fungerer godt i hverdagen og kan være med på de fleste aktiviteter.  

Referanser: Stoffet er i det vesentligste basert på muntlige overleveringer fra kooikereiere, og på egen erfaring med rasen. Ellers er benyttet Rasestandard og Monica Dassingers bok Kooikerhunden, karakter, atferd, oppdragelse, stell og pleie. Clada Verlag, Stockstadt 2007. Til norsk ved Bjørn-Erik Fodnes, og Rasespesifikke Avlsstrategier/RAS for Kooikerhund, oktober 2014.

Bildene er av Tess, Taga's Gabriella, 15 mnd gammel.